Her er ei samling typografiske og handtegna skriftarbeider gjort mellom 2017–2019

Omsette til «Seun Sangga». Logo for eit fotoprosjekt eg laga om det falne kjøpesenteret i sentrum av Seoul.
Omsette til «Seun Sangga». Logo for eit fotoprosjekt eg laga om det falne senteret i sentrum av Seoul.
Monogram for meg sjølv på hangul. Betyr «ben».
Monogram for meg sjølv på hangul. Betyr «ben».
Handtegna ord frå ein workshop i handtegna skrift på PaTI. Spraymåla rundt om skolebygget.
Handtegna ord frå ein workshop i handtegna skrift hjå PaTI. Spraymåla rundt om skolebygget.
Handtegna ord frå ein workshop i handtegna skrift på PaTI. Spraymåla rundt om skolebygget.
Namnet mitt, satt i ei skisse til eit pikselskriftsnitt
Namnet mitt, satt i ei skisse til eit pikselskriftsnitt.
Tittelen på skriftsnittet eg laga for hangul typografi-klassen hjå PaTI
Tittelen på skriftsnittet eg laga for hangul typografi-klassen hjå PaTI.
Karaktersettet i skriftsnittet eg lagde for hangul typografi-klassen hjå PaTI
Karaktersettet.
«eoss», «anh», «ddae» og «ddo» i skriftsnittet eg lagde for hangul typografi-klassen hjå PaTI
«eoss», «anh», «ddae» og «ddo»
«geos», «guk», «lul» og «gi» i skriftsnittet eg lagde for hangul typografi-klassen hjå PaTI
«geos», «guk», «lul» og «gi»
«gwoan», «hwoal», «jang» og «jeon» i skriftsnittet eg lagde for hangul typografi-klassen hjå PaTI
«gwoan», «hwoal», «jang» og «jeon»
Skriftsnittet eg laga for latin typografi-klassen.
Skriftsnittet eg laga for latin typografi-klassen.
Skriftsnittet eg laga for latin typografi-klassen.
Skriftsnittet eg laga for latin typografi-klassen.