Universal @ By:Larm

Under By:Larm-festivalen 2019 har naturlegvis Universal Music eit stor nærvære. Mi oppgåve var å setje eit grafisk uttrykk til dette. Det skjedde i form av bilder å leggje ut på sosiale medier i tillegg til ei utsmykning av festen Universal arrangerte under festivalen.

Laga for Universal Music Norge; dei har opphavs- og distribusjonsrett på arbeidet.

Konseptet i settet med plakater er den uperfekte rotasjonen.
Konseptet i settet med plakater er den uperfekte rotasjonen.
Plakat versjon 1
Plakat versjon 2.
Plakat versjon 3
Plakat, montert utandørs.
Forside til SoMe-nærværet deira.
Forside til SoMe-nærværet deira.
Ein av sidane i SoMe-nærværet.
Fasaden der festen fant stad.
Nærare blikk på plakaten ved inngangen.