Her er nokre småting eg har laga som eg ikkje har so mykje å seie om.

Ein stilisert «a»
Ein stilisert «j»
Omslaget på ein fanzine/tidskapsel eg laga i 2018 for antologiprosjektet «Zeitgeist»
Omslaget på ein fanzine/tidskapsel eg laga i 2018 for antologiprosjektet «Zeitgeist».
Baksida av tidskapsel-fanzinen.
Innhaldsoversyna i tidskapsel-fanzinen
Faksimile av eit Bridget Riley-kunstverk. Animert og konstruert i Processing.
Faksimile av eit Bridget Riley-kunstverk. Animert og konstruert i Processing.
Samarbeidsprosjekt på PaTI kor vi måla eit rom etter å ha dekt det med papir.
Samarbeidsprosjekt på PaTI kor vi måla eit rom etter å ha dekt det med papir.
Samarbeidsprosjekt på PaTI kor vi måla eit rom etter å ha dekt det med papir.
Samarbeidsprosjekt på PaTI kor vi måla eit rom etter å ha dekt det med papir.
Ein stilisert «u»
Illustrasjon av arkitekten bak ei rekkje Las Vegas-kasinoar.
Illustrasjon av arkitekten bak ei rekkje Las Vegas-kasinoar.
Risotrykk.
Avgangsplakat til sluttpresentasjonane våre på PaTI.
Enno eit Bridget Riley-verk. Og laga med Processing
Plakat laga i ein workshop med Anja Kaiser på PaTI.
Plakat laga i ein workshop med Anja Kaiser på PaTI.
Plakat laga i ein workshop med Anja Kaiser på PaTI.
Fiktivt plateomslag laga for Maus Radio, ein plattform for visuell eksperimentasjon til musikk.
Fiktivt plateomslag laga for Maus Radio, ein plattform for visuell eksperimentasjon til musikk.
Visuelt eksperiment inspirert av Kazumasa Nagai
Visuelt eksperiment inspirert av Kazumasa Nagai
Visuelt eksperiment inspirert av Kazumasa Nagai
Visuelt eksperiment inspirert av Kazumasa Nagai