FONOGRAF

🇨🇦

En utforskning av fonetisk symbolisme i typografi

Fonograf er en konseptuell skriftfamilie som tar utgangspunkt i temaet fonetisk symbolisme, ideen om at det fins en kobling mellom et ord og konseptet det beskriver. Dette kan bety at ordet for f.eks. «ball» er basert på symbolikk i lydene det består av utover tilfeldighet. Den mest kjente utforskningen av dette er en studie som viste at om man viser folk to abstrakte former, en rund og en skarp, og ber dem navngi dem enten «bouba» eller «kiki», vil de omtrent uten unntak koble den runde formen til «bouba» og den skarpe til «kiki». Over tid har forskere funnet nyanser av effekten, som blant annet at den er gradvis heller enn punktvis, eller hvilke bokstaver som gir en størst effekt, og hva slags effekt de gir. Jeg har bygd på denne forskningen med en egen undersøkelse der jeg tok i bruk skrift-anatomiske elementer, og resultatet kan du se her.

Den er også en konvensjonell skriftfamilie; den følger i stor grad reglene for hvordan en font skal fungere i mengdetekst. Den kunne kanskje vært mer «bouba» eller «kiki» om den hadde mer direkte visuelle tilknytninger til formene brukt i forskningen på fonetisk symbolisme, men dette var ikke formålet med oppgaven min. Skriftfamilien består av tre stiler: en ultratynn, en normal og en ultrafet. Innimellom disse tre kan den interpoleres kontinuerlig, som i animasjonen under. All tekst du skriver inn vil automatisk settes i den stilen som er riktig ifølge teorien om fonetisk symbolisme. Prøv deg frem da vel!

Om du så ønsker, kan du kjøpe Fonograf for 100 kr. Den er allerede under omfattende videreutvikling, og alle som kjøper den nå vil få videre oppdateringer gratis. Send meg en epost for å bestille!

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUV
WXYZÆØÅ
abcdefghijkl
mnopqrstuv
wxyzæøå
1234567890
.,:;…!?¡¿/()\
‹›«»*‘’“”@